Březen 2014

SVĚTLO SVĚTA

25. března 2014 v 19:39 | Jenda |  Ostatní

PÍSEŇ SVĚTLO SVĚTA


Náhodně jsem objevil na internetu tuhle píseň s krásnými slovy...
**********************************************************
odkaz:
http://img.signaly.cz/upload/d/2/fe310bd4f1545a330cf803f9cc100e/Světlo%20světa.pdf
................................................
Zde jsem přepsal text z této písně...
................................................

SVĚTLO SVĚTA

Robert Lebel, Lance Anderson
Český text: Tomáš Jiřík..

1.Ten, koho směly naše oči zřít,
ten, který řekl nám:
"Dotkni se mých ran!",
ten, jehož hlas nám v uších mohl znít,
ten, který do srdcí svůj pokoj rozdává.

Ať každá píseň stále o něm zpívá,
svět může poznat zář,
která vchází do všech stínů.

2. Sám před sebou svět oči zavírá.
Jak cestu poznat má, kdo slepý klopýtá?
Už nesmíš dále dřímat, je čas vstát,
své srdce otevřít a ruce podávat.
Pak můžem spolu projít každou bouří
a bdít jak noční stráž, která čeká na svítání!

R: chci dál světlo nést,
být pro zem sůl!
Už mizí všechny stíny,
teď láska hoří v nás.

Chci světlo nést!
Kristus je svící,
dnes celá země září ,
plná lesku jeho světla v každém z nás.

3.Tak mnoho lidí hledá pro co žít,
jak krokům smysl dát, čím dlaně naplnit.
Teď s úsměvem jim můžeš vyjít vstříc,
ať v novém setkání smí Ježíš promluvit.
Tím světlem, které v hloubi srdce nosíš,
máš sílu tišit pláč - místo nářku zajásání.

4. Co osolí sůl chuti zbavená
a komu posvítí lampa ukrytá?
Jak život dá se bez života žít?
Přijď, Duchu, obnov nás,
přijď vlažné…zapálit!

Kéž pravá láska znovu všechny spojí,
a víra s nadějí nás vede k zmrtvýchvstání.
Chci dál světlo nést!Světlo a láska

5. března 2014 v 11:25 | Jenda |  Ostatní

Světlo a láska


Ve světle není stín,
jen radost z bytí je,
kdo pravou lásku v srdci má,
ten nekonečně miluje.

Světlo a láska,
se navzájem provází,
jsou věčným pramenem,
jež ze zdroje přichází.

Když dokážeme být,
na chvíli v tichu jen,
začneme vnímat víc,
lásku co nám jde vstříc.

Posaď se dítě Mé,
mysl svou chvíli ztiš,
nebraň se, neměj strach,
vždyť nic tím neztratíš.

Ucítíš, poznáš to,
jak nádherné to je,
když Světlo a Láska,
do Tebe vstupuje.

Sečkej v té tichosti,
prociťuj Lásku Mou,
jak veliká Ona je…,
na věky je s Tebou.

Není to povinnost,
svobodnou vůli máš,
přijmeš-li lásku Mou,
či půjdeš-li cestou svou.

Srdce se raduje,
že lásku v sobě má,
když člověk miluje,
sám sebe nevnímá


5.3.2014 . . . . 11:22Ranní pohled na mraky.

4. března 2014 v 23:05 | Jenda
V pondělí ráno dne 3.4.2014 když jsem se podíval do okna, tohle na mně koukalo. Ve skutečnosti to bylo mnohem zřetelnější. Mraky byly šedé, foťák lépe vyfotit neuměl.

1. obrázek

2. obrázek