Leden 2013

Probuzení k Lásce

29. ledna 2013 v 2:21 | Jenda

Probuzení k Lásce


Láska se tiše probouzí,
světlo ji stále objímá,
až probudí se úplně,
začne ji první hodina.

Hodina Lásky na Zemi,
hodina Lásky poznání,
kdo o ní zatím jenom snil,
toho probudí se ze spaní.

Každý ji ve svém Srdci má,
život se před ní úklání,
odpusťte prosím lidem všem,
ztište se a čiňte pokání.

Láska je tady pro všechny,
ona velikou sílu má,
ten kdo jí v sobě objeví,
uvidí, jak je nádherná.

Svět Lásky je náš nový cíl,
který teď máme před sebou,
až posuneš se kousek dál,
ona bude stát za tebou.

Láska se nikdy nebrání,
ona je ve všem, také v nás,
až probudíme se ze spaní,
tak porozumíme lásce snáz.29.1.2013 . . . . 01:43

O malinkém děťátku

24. ledna 2013 v 22:46 | Jenda |  Ostatní

O malinkém děťátku


Podívej se na něj,
jaký mír v sobě má,
jak si ten život svůj,
nádherně užívá.

Je právě tím čím je,
je samo sebou,
je láskou nezměrnou,
jedinečnou.

Svět ještě nevnímá,
zatím je nevinné,
jako ta květina,
do krásy se rozvine.

Až očka otevře,
bude jako ten květ,
není to náhoda,
že přišlo na tento svět.

Vždy k tobě se přivine,
a řekne ti máma,
povíš mu, tady jsem,
nejsi tu sám, sama.

Zatím je svobodné,
žije si ve svým Já,
hezky ho obejmi,
řekni, jsem máma tvá.24.1.2013. . . . 22:43


Na chvíli v nebi

21. ledna 2013 v 4:43 | Jenda |  Ostatní

Na chvíli v nebi.


Začíná hrát hudba
já vnímám tóny její,
ona pozvedá mě,
do výšin k nebesům.

Vše najednou je jiné,
jen světlem prozářené,
má duše láskou plane,
už nejsem co jsem byl.

Jsem někde ve vesmíru,
Země je vzdálená,
vím, že jsem byl na ní,
ta náhlá proměna.

Mé vědomí je nové,
já vnímám jiný svět,
vše najednou je krásné,
kdo by chěl jíti zpět.

Teď na chvíli jsem v ráji,
vidím se, že tam jsem,
cítím se plný lásky,
kde je ta naše Zem?

Proud Lásky unáší mě,
tím rájem dál a dál,
hudba hrát nepřestává,
ten pocit bych vám přál.

Já sám jsem se stal láskou,
láska mě objímá,
my splynuli jsme v jedno,
staň se teďvůle Tvá.21.1.2013 . . . .04:34Chvíle opojení

17. ledna 2013 v 0:46 | Jenda |  Ostatní

Chvíle opojení


Sedim zde tiše, jen tak sám,
nebeskou hudbu poslouchám,
oči mám lehce zavřené,
v srdci jen lásku stále mám.

Překrásné tóny mi v uších zní,
sem tam i smyčec zazpívá,
když housle na chvíli rozezní,
malinký zvoneček zacinká.

Po chvíli violy začnou hrát,
píšťala se k nim přidává,
zvonečky jemně cinkají,
srdce mé opět zajásá.

Cítím tu hudbu, co tu zní,
vnímám i prostor, v němž jsem sám,
vše se pak lehce prosvětlí,
obraz krajiny před sebou mám.

Já jsem tím prostorem před sebou,
mé vědomí je právě v něm,
s krajinou splývám, hudba zní,
vznáším se v Lásce, jsem tím vším.

Srdce mé je teď tak nevinné,
jako má dítě jež se narodí,
blaženost krásnou prožívám,
cítím se šťastný a radost mám.

Tohle je jako krásný sen,
Láska je pro mě tedy vším,
pomalu své oči otvírám,
chvíli při hudbě ještě sním.
17.1.2013 . . . . 0:43

Pokora

4. ledna 2013 v 2:34 | Jenda

Pokora...


Někde je napsáno, že pokora nám nebyla dána shora, té se musíme teprve sami naučit, najít ji sami v sobě, že si ji sami utvoříme po zkušenostech z našich životních dějů. Podle mě to nemá nic společného s ponižováním a podřízeností. Já bych řekl, že pokora je hloubka uvědomění si sebe sama v dokonalosti celého stvoření s čímž souvisí úcta ke všemu stvořenému, k bližnímu svému a všemu živému, ať už je to rostlina, zvíře, a nebo člověk. Určitě k tomu patří také vlastnosti jako skromnost, upřimnost, vděčnost za svůj život. Co si o tom myslíte vy? Je pokora důležitá v této době?


4.1.2013 . . . 2:30