Červenec 2012

Probuzení LÁSKY

31. července 2012 v 17:25 | Jenda

Probuzení LÁSKY


Máš-li Srdce plné LÁSKY,
dej ji poznat každému,
budeš-li vždy jednat čestně,
zbavíš se všech problému.

LÁSKA, která v tobě dřímá,
chce se ze dna pozvednout,
aby mohla konat dobro,
zazářit a rokvetnout.

Vnímej svoje Pravé Srdce,
dej mu opět šanci žít,
nechce po tobě tak mnoho,
stačí se jen uvolnit.

Zbav se všech těch vlastních strachů,
které v sobě stále máš,
každou nedůvěrou v Pravdu,
LÁSKU vždycky odrovnáš.

Pravá LÁSKA je tu s námi,
Ona vždycky Pravdu zná,
ten kdo stále ještě dřímá,
Pravou LÁSKU nepozná.

Proto vem si tohle Srdce,
zase jednou do dlaní,
nechej zazářit svou LÁSKU,
Ona Tě vždy ochrání.
31.7.2012 . . . . 17:10Jsme jací jsme

31. července 2012 v 10:48 | Jenda

Jsme jací jsme


Co je v nás,
co s námi udělal čas,
stále jsme jen formováni,
kdo nám ve vývoji brání?

Měli jsme se najít, najít sami sebe,
našli jsme spoustu jiných věcí,
nevíme proč jsme tady přeci,
žijeme každý životem svým.

Všechno je teď nějak jinak,
Srdce dnes zcela jiný význam má,
ať jdeš kam chceš, koho to zajímá,
jenom pár lidí se Srdcem řídí.

Nečekej, že se něco změní,
pokud zůstaneš před vším skryt,
jednou však přijde Nová doba,
kdy budeme muset vše špatné napravit.

Nejprve napravme sami sebe,
abychom mohli šťastně žít,
nic se nestane samo od sebe,
chceme-li tady být a přežít.

Proto se sousřeďme nejprv na sebe,
přijměme to co je a jací jsme,
nechme se vést svým Pravým Srdcem,
to nás vždy správně povede.

Všechno je tak jak to má být,
i když se může zdát, že to tak není,
my jsme tohle vše vytvořili,
teď je čas na to, ať se to změní.
31.7.2012 . . . . 8:35

Stále se něco děje.

29. července 2012 v 2:29 | Jenda

Nové poznáníDne 19.7.2012 jsem měl ranní směnu. Kolem poledne jsem nechal v přízemí budovy ve které pracuji přistavit IBC kontejner se surovinou ke zpracování. Když jsem šel po chvíli nabrat vzorek výrobku pro analýzu v laboratoři a došel jsem na úroveň toho kontejneru, zvednu hlavu a najednou úplně zřetelně vidím, jak na soklu kolem zařízení za tím kontejnerem sedí nějaká postava (Bytost) celá v bílém, vysoká asi jako já. Nejprve jsem se lekl, zastavil jsem se a udělal jsem malý krok zpátky, jak jsem byl z toho překvapen. Nevěřícně jsem se na ní chvíli díval několik vteřin. Potom jsem se podíval opět na zem a znovu jsem zvedl hlavu, zda uvidím tu postavu-Bytost opět znovu, ale už jsem ji tam neviděl, už tam nebyla. Ta postava byla celá v bílém, okraje oděvu měla zlatě lemované. Byla odemne asi dva metry. Měla světlý obličej a světlé až skoro bloňďaté vlasy a dívala se na mě. Jenom tak seděla, ruce měla složeny v klíně a jen se na mě dívala. Má první myšlenka nebyla kdo to je a co tu dělá, ale moje první myšlenka byla, proč zrovna sedí na tom nejhorším místě, kde na ní kape voda ze stropu. Proč nesedí třeba o metr dále. Je tam přece dost místa. Proč zrovna sedí na tom nejhorším místě. Byl jsem z toho překvapen, protože já mám totiž na starosti tři patra té budovy a jsem tam vždy po celou směnu úplně sám.

Dne 27.7.2012 v pátek na ranní směně jsem asi kolem půl třetí odpoledne uslyšel plynulé, třikrát po sobě rychle zatroubení. Takové "tůdůdů". Bylo to zvláštní plynulé zatroubení. Nebyl to klakson auta ani jiná houkačka. Původně jsem si myslel, že je to autocosterna, která si přijela pro surovinu. Ale nikde široko daleko se žádná autocisterna nenecházela. Všude dokola byl klid. Řikal jsem si, že to mohlo být odněkud z venku. Ale to jsem vyloučil, protože jsem se pohyboval zrovna v prostředním patře budovy mého pracoviště a vypadalo to, že to zatroubení bylo přímo před mými okny té budovy.

Dnes 28.7.2012 mám noční směnu. Je těsně po půlnoci, když píši tento článek a cítím úplně zřetelně energii nějaké bytosti, která je za mnou. Tak jsem se ji optal, jestli se mi může ukázat, abych ji viděl. Ihned jsem dostal tuto odpověď. Ještě mě nemůžeš vidět, protože nejsi na to připraven.

Když jdu večer kolem venkovního osvětlení a podívám se do světel, tak velmi často vidím kolem těchto světel, výbojek, jak kolem nich v kruhu září nádherná duha.

Obličeje vidím skoro na všem. Třeba i v ukousnutém chlebu.

Jen mě tak napadlo. Stoupl jsem si v jedné místnosti ve které je šero až přítmí před zavřené dveře. Uvolním se, dívám se na ty dveře, ale přestanu myslet na to, že to jsou dveře a pochvíli vidím jak se celé dveře nádnerně rozzáří bílým světlem. I když jsem si potom stoupl vedle těch dveří a díval jsem se jakoby na zeď, tak jsem zcela zřetelně viděl, jak z těchto dveří ještě nějakou chvíli vyzařuje bílé světlo. To samé se děje, když si stoupnu třeba před zeď. Můžete si to vyzkoušet.

Dne 31.7.2012 asi ve 14 hodin jsem se na malou chvíli v práci zastavil s jednou spolupracovnicí, která ode mně chtěla nějakou informac. Když jsem s ní chvilku hovořil, tak jsem najednou uviděl něco zvláštního. Asi tak půl metru za ní se na asfaltové cestě nejprve vytvořil zcela zřetelný obrys kruhu. Potom se celá tato část cesty označená tímto kruhem roztočila do takové rychlosti, že vznikl z té části silnice normální vír, jako třeba při vypouštění vody z umývadla. Tento vír se začal pomalu propadat tak, že bylo vidět, hlínu, kameny, to co je pod tou cestou. Bál jsem se, že ji to pohltí. Když jsem ji chtěl na to upozornit, tento vír vystoupil opět nahoru, okamžitě se zastavil a cesta byla opět v původním stavu.


31.7.2012 22:30Cesty

21. července 2012 v 0:16 | Jenda |  Ostatní

Cesty


Dotkni se země,
dotkni se hvězd,
udělej jeden malý krok,
a uvidíš mnoho dalších cest.

Cestu co vede do neznáma,
cestu, na které tě čeká máma,
cestu k vrcholu tvého růstu,
cestu pokání a také půstu.

Jsou prostě milióny těchto cest,
po nichž kráčíme každý sám,
i já také svou cestu mám,
po níž se celá léta vydávám.

Každý má vybranou cestu svou,
ať už jde tou a nebo tou,
jdeme-li za světlem a nebo tmou,
procházíme tou cestou neznámou.

Na cestě překonáváme spousty překážek,
zažíváme radost, ale i mnoho urážek,
nejsme tu jenom abychom jedli a pili,
ale proto, abychom určíté zkušenosti nabyli.

Proto se držme svého bytí,
ať nám vždy světlo na cestě svítí,
ať dojdeme k pravému poznání,
jež nás vždy před vším špatným ochrání.

Život je také jedna z cest,
kterou musíme projít ve svém bytí,
najít zde sebe, stát se Láskou,
nenechat se chytit do temných sítí.21.7.2012 . . . . 0:14Staňme se Láskou

17. července 2012 v 3:45 | Jenda |  Ostatní

Staňme se Láskou


Staňme se Láskou,
stáňme se Jí,
ať už jsme velcí,
nebo malí.

Bez Lásky život není snadný,
má stinné stránky a je zrádný,
vládne pak nenávist, zloba a sobectví,
naplňují se tím i dávná proroctví.

S Láskou se žije tisíckrát lépe,
všechno je krásné, něžné a jemné,
všechno je vždycky tak, jak to má být,
v Lásce se nám žije tisíckrát líp.

Staňme se Láskou,
staňme se jí,
ať už jsme velcí,
nebo malí.

Láska, ta radost jen rozdává,
denně nám ruku svou vždy podává,
vše co je špatné jen Lásku promění,
každého z nás pro dobro pozmění.

V lásce vnímáme hned jinak svět,
všechno je snadné, jdeme jen vpřed,
občas jsme trochu i naivní,
Láska ta vždycky pak vše uklidní.

Staňme se Láskou, která je věčná,
je také nádherná, krásná a vděčná,
staňme se láskou, staňme se jí,
ať je náš svět vždy dokonalý.17.7.2012 . . . . 03:30

Láska Země

15. července 2012 v 10:25 | Jenda

Láska Země


Oddechni na chvíli,
soustřeď se na sebe,
uvědomuj si sám sebe,
vnímej pocity své.

Otevři srdce své,
propoj se se Zemí,
zůstaň ve spojení s Ní,
staň se součástí její.

Uvidíš obrazy,
nádherné krajiny,
překrásné rostliny,
co rostou na ní.

Vnímej sám sebe,
jak stojíš na Ní
vnímej ji, prociťuj,
daruj ji srdce své.

Již na nic nemysli,
buď chvíli jenom s Ní,
nech se tím unášet,
teď můžeš být šťastný.

Záleží na tobě,
jak dlouho budeš s Ní,
tak si to užívej,
Lásku s Ní prožívej.

Jen mysl čistou měj,
když budeš s Ní,
kdykoli budeš chtít,
můžeš přijít za Ní.

Ona tě obejme,
Láskou tě pohladí,
všechno ti nahradí,
když budeš s Ní.
14.7.2012 . . . . 20:11

Nová dimenze

13. července 2012 v 18:53 | Jenda |  Ostatní
Pořád se píše a mluví o 3D, 4D a 5D..., tak se o tom přesvěčte sami, jste-li schopni vnímat jinou dimenzi či prostor, než jen ten 3D. :-)

Chcete si hrát? Dokážete vědomě dostat tuto kouli mimo prostor té krychle?. Musím říct, že to není vůbec jednoduché. Musíte se maximálně uvolnit a přitom vypnout mysl a rozum, aby pořád něco neanalyzoval. Když si plně uvědomíte a přijmete to, že krychle i koule jsou nezávislé na sobě a navíc jsou ničím neomezeném prostoru, tak se vám to podaří. :-)


Neustále spousta věcí, na které zaměřím svou pozornost se pro mě začíná rozpohybovávat. Například: když jsem začal psát text ve Wordu, tak ten text se začal volně pohybovat v prostoru té stránky a já jsem musel na chvíli přestat psát protože ten text pořád někam unikal, i když v podstatě byl stále na stejném řádku. To samé se mi stává i v Excelu. Buňka, do které se napíše nějaké číslo, tak pojednou se z té malinkaté buňky stane trojrozměrná místnost ve které se ta číslovka ztrácí a ta jedna malá buňka nabyde velikosti monitoru. Je to něco, jako když se díváte na trojrozměrné obrázky. Včera mě napadlo právě tohle. Nakreslím krychli ve které bude umístěna koule a já se budu snažit vědomě při maximálním uvolnění, dostat tuto kouli do prostoru vedle krychle. Zatím se mi pohybuje krychle i s koulí, ale už se mi to 3x povedlo tuto kouli dostat mimo prostor té krychle, ale koule do krychle rychle sama sločila. I obyčejný prázdný a čistý list papáru A4 není pro mě jenom prázdná plocha na kterou se dá psát, ale já to vnímám při uvolnění jako neohraničený prostor.


Tohle je to samé, ale s další koulí je to ještě zajimavější. Najednou se vám objeví třeba i třetí koule a koule i s krychlí různě přeskakují. Všechno je vlastně v ničím neomezeném prostoru a tak si můžete vědomě pohybovat věcmi jak chcete. :-)


Tohle mělo být asi jako první. Když se uvolníte a budete vnímat jenom ten prázdný prostor, koule se k vám začne pomalu sama přibližovat. Zkuste vědomě si jen tak volně pohybovat kouli v prázdném prostoru.

Nevnímejte to jen jako dvourozměrnou plochu, kterou ona skutečně je, pokud jsme fixování ve 3D a materiálním světě. To jen my takhle vnímáme tento svět, ve kterém žijeme, a přitom všechno je třeba úplně jinak. Chcete-li poznat novou dimenzi, přijměte to, že je to prázdný a ničím neohraničený prostor, ve kterém můžete touto koulí pohybovat všemi směry. Přeji hezkou zábavu. :-)

Jenda

Narychlo

9. července 2012 v 2:28 | Jenda |  Duchovno
Dne 8.7.2012 mám noční směnu.
17:57 hod. se objevily zvláštní černé mraky.


18:45 hod. vysvitlo slunce a objevila se veliká duha, která měla počátek i konec. Duhu jsem neviděl aspoň deset let.


18:55 hod. se objevil další zvláštní mrak.


Dne 9.7.2012
Kolem 01:30 hod. jsem zapisoval údaje do deníku. Zvedl jsem hlavu, že tyto údaje přepíšu do počítače a v tom se těsně předemnou najednou objevilo veliké, silné, bílé zářivé světlo. Všechno kolem mě najednou zmizelo. Viděl jsem pouze jenom to silné bílé zářivé světlo, které mnou prostupovalo, neoslňovalo mě a já jsem se sám na chvíli stával tím bílým zářivým světlem. Byl to velice zvláštní pocit. Potom na chvilinku světlo zmizelo. Po chvilce se to světlo ještě jednou objevilo. Opět mnou prostupovalo, rozjasňovaĺo se a tyto paprsky tohoto světla mě jakoby začaly pohlcovat a táhnout do tohoto světla. Vědomě jsem se tomu bránil, protože jsem chtěl v pořádku dokončit noční směnu. Měl jsem co dělat, abych zůstal na svém místě. Už jsem zažil cokoli, ale tohleto jsem viděl a zažil poprvé v životě. Možná to bude někomu připadat nepravěpodobné. Jsem při plném vědomí a vykonávám poctivě svou práci, jež dokladují zápisy v provozním deníku a v počítači. Skoro každý den se neustále děje něco zvláštního aspoň pro mne. Čekal jsem, že se to ještě objeví, ale nakonec se už neobjevilo. Mám silný pocit, že to ještě neskončilo. Když mrknu oběma očima najednou, vždy uprostřed čela před sebou vidím malý záblest tohoto bílého světla.

Zde jsem nakreslil tento demnostrativní obrázek z pracoviště.Jenda


Den "D"

8. července 2012 v 21:57 | Jenda

Den "D"


Devátého července,
po desáté hodině ranní,
se mi konečně splní,
jedno mé veliké přání.

Tohleto veliké přání,
mají všichni lidé,
lidé na tomhle světě,
lidé na celé planetě.

Já vím, vypadá to divně,
jak tohle dopředu vím,
tohleto veliké tajemství,
vám nikdy neprozradím.

I kdybych to tisíckrát,
jednomu člověku řek,
stejně by mi to nevěřil,
řekl by, že to je nějakej špek.

A tak si života,
každý den užívám,
snažím se Láskou být,
denně si zazpívám.

Zpívám o naději,
o splněném přání,
dějí se zázraky,
všechno je k mání.

Proto se radujte,
z toho co přichází,
můžete šťastni být,
také i ve stáři.
8.7.2012 . . . . 21:52

Přichází nové

8. července 2012 v 14:33 | Jenda

Přichází Nové


Všechno staré pomalu končí,
nové se rodí a začíná žít,
novým a vlastním životem svým,
pojďme teď tohle zažívat s ním.

Každou vteřinu je něco nové,
mohli jsme takto žít už mnohem spíš,
teď všechno záleží jenom na nás,
chceme-li se změnit a postoupit výš.

To nové už nemá špatné svědomí,
je to jen čisté a láskyplné vědomí,
rozšíříme tím své vlastní poznání,
vše je zde tvořeno ve jménu Lásky.

Je spousta těch co mají takové otázky,
co z toho nového, já budu mít,
co mi to přinese, mohu to pochopit?,
chci vůbec tímto způsobem života žít?

Každý z nás právě tu svobodnou vůli má,
aby se rozhodl, jakým způsobem bude i nadále žít,
v tom novém neplatí, co mi to přinese,
ani zde neplatí, co z toho budu mít já.

Můžeme všechno mít, všechno co budeme chtít,
záleží jen na nás, jak budeme i nadále žít,
bránou projde ten, kdo bude jen Lásku v srdci mít,
jinak můžeme o tomhle tom životě i nadále snít.
8.7.2012 . . . . 0:17

O soucitu

8. července 2012 v 14:18 | Jenda

O soucitu


Míti soucit v této době,
to se zrovna nenosí,
lidé jsou dnes zcela jiní,
druhého ze všeho viní.

Vím, že ti nic není jedno,
se vším vždycky soucit máš,
když je něco nějak jinak,
tak se s tím nevyrovnáš.

Všechno velmi prožíváš,
musíš hodně síly mít,
abys mohl v tomhle světě,
jenom tak normálně žít.

Celý život jsi chtěl žít,
radovat se, jen tak snít,
na téhle překrásné Zemi,
v Lásce tady se všemi.

I když život není snadný,
přesto v sobě soucit měj,
ke všemu měj hezký vztah,
lidem stále pomáhej.

Se vším vždycky soucit měj,
pokoru si uchovej,
nebuď jako někdo jiný,
jež ze všeho druhé viní.
5.7.2012 . . . . 22:15

Ti z druhé strany

4. července 2012 v 15:09 | Jenda |  Ostatní

Ti z té druhé strany


Mohou li ublížit, ublíží,
nikdy se přitom na nic neohlíží,
je to jejich jediné poslání,
ubližovat lidem je pro ně papání.

Mně také jako Vám, se snaží ublížit,
někdy to může být zdánlivá maličkost,
nikdy však nemám já, za tohle na ně zlost,
jenom se usměji a řeknu, děkuji vám.

Jindy se může stát i docela vážná věc,
člověk pak svou víru zahodí nakonec,
a na to právě vždy oni čekají,
pro tohleto vlastně, to všechno dělají.

My ale víme, že tady pořád jsou,
stále nás jen klamou, stále nám jen lžou,
mají z toho radost, když se jim to podaří,
jsou ale velmi zlí, pokud se jim nic nedaří.

Cítíme-li smutek, žal nebo zklamání,
tak to je pro ně pak to pravé papání,
to rostou a jsou zase na koni hned,
těší se z toho, jak bláznivý je tento svět.

Vím, že jim stále jen působím zklamání,
za to mě pak k různým šílenostem pohání,
dávají vždy najevo svou převahu nad námi,
já se jen pokorně a tiše usměji, za získanou zkušenost s nimi jim poděkuji.

Radost, víra, LÁSKA a čisté srdce,
vždy oslabují jejich moc nad námi,
my se tímto stáváme svými vlastními pány,
oni pak nemohou tak lehce zvítězit nad námi.

Mohou-li ublížit, ublíží,
nikdy se přitom na nic neohlíží,
zbavme se strachu, beznaděje a negativní ho myšlení,
ať se nám náš život jen v radost promění.
4.7.2012 . . . . 01:29

Čas nových změn

2. července 2012 v 21:39 | Jenda |  Ostatní

Čas nových změn


Přichází pomalu čas, čas nových změn,
nic tu není na věčnou věčnost jen,
objevilo se i několik dalších nových jmen,
teď přichází ten čas, zúčastnit se nyní všech těchto změn.

To co je, se snaží být stále tím, co je,
změnu si nechce vůbec připustit,
vládu svou si chce ještě více upevnit,
ale čas věčnosti se nedá jen tak ošálit.

Nyní probíhá čas těchto nových změn,
může se změnit přitom i mnoho věcí,
něco potvrzují i někteří uznávaní vědci,
já denně prožívám na sobě spoustu nových změn.

Ke mně se teď blíží další velká změna,
bude to nečekaná má velká proměna,
i datum dopředu už dávno vím,
zatím vám víc o tom nepovím.

Všechno je vždycky tak jak to má být,
mnoho z nás to nedokáže zatím pochopit,
i já jsem to donedávna ještě nechápal,
teď už vím, že všechno má svůj význam a cíl.

Jak jsme dosud žili, tak budeme i nadále pak žít,
jenže na jiné úrovni, a ku prospěchu všech,
dříve jsem mohl o tomhle všem jenom snít,
nyní nadešel čas, takhle konečně začít žít.
2.7.2012 . . . 21:20