Červen 2012

Vzpominka na mámu

27. června 2012 v 0:15 | Jenda |  Ostatní

Vzpomínka na mámu


Mami, mami,
kde jsou ty chvíle, když jsme byli spolu,
ty jsi odešla do nebe, všechno je teď jiné,
ani nevíš, jak je mi dnes tady bez tebe.

I když jsem už dávno dospělý,
při vzpomínce na tebe, mé srdce mě vždy zabolí,
já tě maminko i teď ve svém srdci mám,
na lásku tvou a výchovu občas vzpomínám.

Často se na tvůj obraz dívám,
hezké chvíle s tebou si takto vždy připomínám,
byly však chvíle také i zlé,
kdy jsme si řekli tak tohle už ne.

Tenkrát když jsme byly ještě malé děti,
ty jsi se o nás pečlivě a moc hezky starala,
abychom měli vždy na sobě čisté věci,
denně jsi vařila, prala, učila se s námi i koupala.

Neměla jsi to s námi nikdy moc jednoduché,
problému bylo denně i víc než dost,
ty jsi však obětovala všechnu svoji Lásku pro nás,
vychovala si nás tomuto světu pro radost.

I po těch letech, já tě dnes ve svém srdci mám,
na maminku svou s láskou a rád vždy vzpomínám,
vím, že tam kde jsi, se už mnohem lépe máš,
protože se z obrazu teď hezky usmíváš.

Ještě jednou maminko, za všechno ti patří velký dík,
za tvoji Lásku, péči, výchovu, život a starostlivost,
naučila jsi nás, jak se má denně poctivě a správně žít,
i my teď naučíme své děti správně počítat, psát a číst.
26.6.2012 . . . . 19:34

Červnový sen 2012

25. června 2012 v 16:40 | Jenda |  Duchovno

Sen 15. až 24. června 2012Během této doby se mi zdál nepravidelně třikrát stejný sen. Byl jsem v nějaké vysoké budově, ve které byla studna skružemi vytažene až do třetího patra. Připadalo mi to podivné, že by to mohla být studna. Ale bylo to prostě tak. Ještě podivnější bylo to, když tato studna začala jednoho dne vrchem přetékat. Tato studna se hlídala 24 hodin denně. Zrovna jsem měl službu, šel jsem po schodišti a kontroloval jsem studnu, která byla zdánlivě suchá. Pojednou vidím, jak se hladina ve studni neuvěřitelně rychle zvedá a najednou začala vrchem přetékat, přestože kolem dokola bylo všude sucho. Nevěděl jsem co dělat. Nikdo přece nečekal, že by tato studna mohla kdy přetéct. Dostal jsem strach, že kdybych zůstal v budově mohl bych se případně utopit a raději jsem budovu rychle opustil. Informova jsem o tom ostatní, ale stejně mi to nikdo nevěřil, protože venku bylo hezké počasí a kolem dokola bylo veliké sucho. Vypadalo to, že se nic neděje a že si to jenom vymýšlím. Studna skutečně pokaždé v tom mém snu přetékala. Bylo to až děsivé. Potom jsem se probudil, abych si ověřil zda je to skutečnost a nebo pouhý sen.

25.6.2012 . . . . 16:30Andělská křídla

25. června 2012 v 15:25 | Jenda |  Duchovno

Andělská křídla


Andělská křídla se stále častěji objevují,
novou cestu nám našim životem ukazují,
jsou krásná, třpytivá a zářivá,
s nimi člověk jen radost a Lásku prožívá.

Na andělských křídlech se můžeš nechat nést,
chtějí tě denně ke štěstí a Lásce vést,
nikdy nic nebude, co my sami nebudeme chtít,
stačí když budeme jenom k nim důvěru mít.

Jen pouhá myšlenka ve tvé vlastní mysli,
stačí na to, aby andělé za tebou přišli,
oni tě obejmou, pohladí, v náručí ponesou,
a vánkem jemňoučkým kam budeš chtít odnesou.

Z lehka, lehounce, se tě vždy dotýkají,
každého z nás také velice rádi mají,
vždy rádi pomohou, jsou-li požádáni,
nikdy tě nezklamou a plní každé přání.

Denně jsou při tobě, denně tě chrání,
i když nejsou vidět, jsou tady snámi,
občas se zablýskne i ve dne křídel třpyt,
dávají najevo, že s nimi můžeš být.
25.6.2012 . . . . 15:20Den zázraků

22. června 2012 v 23:45 | Jenda |  Ostatní

Den zázraků


Za chvíli zas bude půlnoc,
já nesmírně šťastný jsem,
stále více vnímám tohle,
že se blíží, ten jedinečný den.

Den nového počátku,
den nového zrození,
den radosti a věčné LÁSKY,
den vzájemného souznění.

Radujme se proto tedy,
ať LÁSKA stále rozkvétá,
ať jsme všichni spolu šťastni,
a s námí i naše milá Planeta.

To co bylo pominulo,
přichází k nám Nový den,
tohle je teď doopravdy,
tohle není žádný sen.

Každý ten čas vnímá jinak,
já ho vnímám právě tak,
jak to píši v této básni,
vždyť čekáme na zázrak.

Zázraky se občas dějí,
někteří je nevidí,
na tom není nic špatného,
ať se za to nestydí.

Proto všichni radujme se,
že přichází Nový den,
ať nás nic nesvede z cesty,
ani jeden špatný sen.22.6.2012 . . . . 23:36Chvilka s Biblí 2

22. června 2012 v 21:54 | Jenda

Chvilka s Biblí 2


Občas se podívám mimo jiné také i do -BIBLE21novyzakon.pdf- a posuvníkem na pravé straně náhodně posunu na určité místo po předem zadané otázce. Tohle jsem učinil také dnes a po zadané otázce "Na co mám zaměřit tyto dny" a posuvník se náhodně zastavil zde:

Radujte se vždycky

1 Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní.
2 Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu.
3 Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
4 Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
5 Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.
6 O nic nemějte starost,a ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
7 a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8 Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
9 Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.22.6.2012 . . . . 21:48

S Láskou Jenda

Láska je jako

22. června 2012 v 21:12 | Jenda

Láska je jako


Láska je jako……,
věčné moře přílivů,
věčné moře odlivů,
věčné moře klidu a míru.

Láska je jako……,
hladina za bezvětří,
hladina při mírném vánku,
hladina při hurikánu.

Láska je jako……,
nádherný a krásný sen,
přenádherný letní den,
lehký spánek a odpočinek.

Láska je jako…..,
příchod jara po zimním spánku,
pučení stromů a rozkvétání,
vzájemné porozumění a plodů zrání.

Láska může být jedinečná,
Láska může být také věčná,
Láska může být jako přítel,
Láska může být také mstitel,

Láska je také odpuštění,
Láska je také usmíření,
Láska je také harmonie,
Láska je Láskou, když skutečná je.
22.6.2012 . . . . 21:09Otče náš.

21. června 2012 v 15:46 | Jenda |  Duchovno

Otče náš…


Je to tak krásné ve spojení s Tebou být,
neustále Tě vnímám ve své blízkosti,
s Tebou jsem vždycky plný radosti,
jen Ty mi dáváš sílu v tomto světě žít.

Bez Tebe bych nebyl vůbec nic,
bez Tebe by život neměl žádnou cenu,
musíme se toho ještě mnoho naučit,
než se budeme moci přiblížit k Tvému jménu.

S Tebou se vždycky cítím skvěle,
ve všem mi vždy vycházíš vstříc,
můžu jen to jediné k Tobě říci,
Miluji Tě, Otče náš, z celého Srdce.

Vím, že jsi přísný a spravedlivý,
díky Tobě má všechno přesný řád,
nikdo tě nemůže nikdy oklamat,
před Tebou nemá žádný význam lhát.

Neustále jsme něčím pokoušení,
bylo by to tak snadné, všeho se hned vzdát,
všichni čekáme na své probuzení,
nyní hledáme cestu po které se dát.

Naše jediná cesta jsi prostě Ty,
Ty v našich srdcích stále bdíš,
čekáš až otevřeme my své brány,
aby jsi k nám mohl přijít blíž.

Všechno je přesně tak, jak to má být,
dáváš nám všem život, LÁSKU, cit,
bez Tebe by tohle žití nemělo žádnou cenu,
jedině s Tebou můžeme tento Život v LÁSCE žít.
21.6.2012 . . . . 11:48

Přijmi svoji LÁSKU

21. června 2012 v 0:32 | Jenda

Přijmi svoji LÁSKU


Podívej se kolem sebe,
víš, co vedle sebe máš?
dívá se přece jenom na tebe,
je to velmi známá tvář.

Nevíš o tom, že ji znáš,
protože ji nevnímáš,
je to přece pravá LÁSKA,
tak proč si ji nevšímáš.

Ona vedle tebe stojí,
tvůj duch se ji zatím bojí,
nemusí to takhle být,
stačí jen se otevřít.

Vždy tě velmi jemně hladí,
říká ti, tak se víc snaž,
přesto, že je stále s tebou,
ty ji zatím nevnímáš,

Přijmi život jaký je,
může se ti žít i líp,
je to všechno velmi prosté,
stačí pouze jenom chtít.

Srdce tvé je jako kámen,
stále zavřené ho máš,
tak se prosím probuď jednou,
tak se probuď, víc se snaž.

Proto přijde občas krize,
míváš také různé vize,
tak co, už si vzpomínáš,
že LÁSKU vedle sebe máš?

Vidíš, stačí malá chvíle,
na to abys pochopil,
přijmi prosím svoji LÁSKU,
abys také šťasten byl.21.6.2012 . . . . 0:24

Probuzení

20. června 2012 v 22:21 | Jenda

Probuzení


Probudila se růže a řekla. Hle, tohle je mé srdce, které neustále bije pro Tebe. Nabízím ti své Srdce, aby posílilo tvojí Lásku ke Mně. Spojením našich srdcí začneš vnímat krásu, která je všude kolem tebe.


S Láskou Jenda

Očista Srdce

18. června 2012 v 22:20 | Jenda |  Duchovno

Očista Srdce.


Já přicházím mezi vás,
se svým srdcem plným Lásky,
máte-li z něčeho vrásky,
prosím, pojďme na otázky.

Lásku ve svém srdci mám,
všechnu vám ji dneska dám,
pomohu každému chvíli,
co mi budou stačit síly.

Dám vám ještě mnohem víc,
doneste si od svého srdce klíč,
otevřeme tyhle dveře,
co je špatné dáme pryč.

Všechno řádně vymeteme,
vyčistíme každý kout,
příště až půjdete dovnitř,
musíte se před tím zout.

Otevřeme všechna okna,
ať sem vejde čerstvý vzduch,
jak světlo prozáří místnost,
pak sem může vstoupit Bůh.

Všechno je již připraveno,
Otče prosím, nastal čas,
přijmi také tohle Srdce,
přijdi prosím mezi nás.

Vidím, že Srdce je čisté,
rád se dovnitř podívám,
děláte mi velkou radost,
z LÁSKY vám všem požehnám.18.6.1012 . . . . 21:12

Divadlo

17. června 2012 v 16:38 | Jenda |  Ostatní

Divadlo


Všichni jsme herci tohoto světa,
stačí nám říci jen jediná věta,
stačí jen říci miluji, miluji tě,
Lásko, já bez tebe nedokážu žít.

Denně se tuto větu učíme,
také u Boha o pomoc prosíme,
nakonec stejně jednou zjistíme,
že to není tak jednoduché říct.

Každý den nám nová zkouška začíná,
nestačí na to den, natož hodina,
občas se při tom stejně spleteme,
jen málo kdy to od srdce řekneme.

Nejde to jenom tak obyčejně říct,
musí to vycházet z našeho nitra,
jinak půjeme na zkoušku opět zítra,
než se to správně naučíme říct.

A tak denně hrajeme tohleto divadlo,
vidíme hned jak to s námi dopadlo,
moc radost z toho zrovna memáme,
když se s tou větou někdy setkáme.

Proto je dobré raději upřímný k sobě být,
vím, že já tohle ještě nedokážu správně říct,
nastavit si své vlastní a skutečné zrcadlo,
než hrát stále dokola tohleto divadlo.
17.6.2012 . . . .16:20Jedna z mnoha nocí

17. června 2012 v 9:30 | Jenda |  Ostatní

Jedna z mnoha nocí


Neboj se, že jsi sám když spíš,
svého strážce vždy u sebe máš,
tvůj duch na chvíli musel odejít,
a právě teď se ti zdá nějaký sen.

Možná, jdeš právě někam ven,
nebo jsi zrovna na nějaké pláži,
třeba se držíš s dívkou za ruce,
nebo se o tebe někdo velice snaží.

Každý máme svá tajná skrytá přání,
naše mysl a rozum šli na chvíli spát,
zatím co náš duch sbírá zkušenosti,
něco se nám začne v tu chvíli zdát.

Noc je na všechno příliš krátká,
půlnoc je již dávno stejně pryč,
nad ránem se náš duch opět vracívá,
my procitáme a probouzíme se ze spaní.

Vlastně ani nevíme co se nám zdálo,
někdy toho bylo moc, jindy zase málo,
jaký měl význam vlastně tenhle sen,
vždyť to nedávalo smysl, co to bylo jen?

Tak už to na tom světě chodívá,
spousta věcí někdy nedává smysl,
právě se probouzí rozum a také i naše mysl,
začíná opět další den v životě tvém.16.6.2012 . . . . 7:00Otevření se.

15. června 2012 v 22:50 | Jenda |  Ostatní

Otevření se


Otevření se…
je uvědomění si sebe sama,
v tomto prostoru a čase,
a splynutí se vším kolem sebe.

Všechny energie jsou navzájem propojeny,
zde není už žádné odděleni se,
už nežijeme v dualitě tohoto světa,
stáváme se součástí jednoho celku.

Rozšířuje se nám vnímání všech smyslů.
získáváme nový pohled na tento svět,
vše nepotřebné se najednou rozplyne,
naše mysl zůstane čístá a objeví se nové.

Člověk musí být dokonale uvolněn,
zbavený všech strachů z toho co se může stát,
jeho Pravé "JÁ" je propojeno se Zdrojem,
je spojeno s planetou i s celým vesmírem.

Pokud se vám to jednou podaří,
je to nezvyklý pocit uvnitř nás,
zvyšuji se vám přitom vibrace i tlak,
připadáte si stejně jako na moři pak.

Najednou se všechno kolem vás pohybuje,
ani zem pod vámi pevná nezdá se,
vnímáte, že vás vše kolem objímá,
pokaždé tento stav může být však jiný.

Pohled máte do široka otevřený,
všechny smysly vám pracují naplno,
když si to člověk najednou uvědomí,
může se mu z toho udělat i na chvíli nevolno.

Na tolik LÁSKY my dnes ještě nejsme zvyklí,
jež se nám právě při tom dostává,
člověk ji v tu chvíli nejen přijímá,
ale také ji všechnu opět rozdává.

O tom je vlastně celé tohle bytí,
že si nenecháváme nic sami pro sebe,
už nemusíme si nic shromažďovat,
můžeme si nejen naplno ale i dosytosti všeho užívat.15.6.2012 . . . . 22:13O Srdci v nás

15. června 2012 v 2:14 | Jenda

O Srdci v nás


Všichni známe svoje srdce,
víme jak naše srdce vypadá,
je jedno jestli ležíš na břiše,
nebo si třeba lehneš na záda.

Zde ovšem nejde o tohle srdce,
jde o naše "Srdce"ryze duchovní,
tohle "Srdce" není okem viditelné,
tohle "Srdce" nás vede k poznání.

Lidské srdce změnit nemůžeme,
to musí pro nás neustále bít,
zajišťuje nám náš světský život,
tohle srdce se nemůže zastavit.

To co se v nás může občas změnit,
je "Pravé" Srdce uvnitř nás,
přestože nám vždy dobře radí,
jen málo kdy slyšíme jeho hlas.

Tohle srdce nás neustále vede,
k poznání Pravdy, LÁSKY, sídlí v nás,
projevuje se nám svoji intuicí,
nemůže ho nezastavil ani čas.

LÁSKA, se skrze tohle "Srdce" vyvíjí,
vše co je materiální, postupně pomíjí,
tohle "Srdce" je součástí stvoření,
tohle "Srdce" se po naší smrti nemění.

Je stále tím, čím vždycky bylo dřív,
jeho vývoj se nedá nikdy zastavit,
kráčí svou cestou, kterou si vybralo,
to přece není zas úplně tak málo.

Tohle "Srdce" se bude věčně vyvíjet,
svou LÁSKU ke Svořiteli postupně rozvijet,
pokud Ono samo to ovšem bude chtít,
se někdy změnit a věčně v LÁSCE žít.
14.6.2012 . . . . 23:54Jak vnímat krásu

14. června 2012 v 22:39 | Jenda |  Ostatní

Jak vnímat krásu


Umíš vnímat krásu?
Umíš otevřít své srdce pro krásu?
Vše co vidíme kolem sebe je krásné,
vše může být ještě mnohem krásnější.

Nic zvláštního na tomhle poznání není,
stačí jen, když se tvůj pohled na chvíli změní,
splyneš-li se vším alespoň na malou chvíli.
dojdeš pak lehce najednou k tomuto cíli.

Krása je ve všem kolem nás,
krása je také i uvnitř nás,
celé stvoření je vlastně krása,
při otevření se, pak naše srdce jásá.

Podívej na růži jak dokonalá je,
vnímej nyní tu její barvu a vůni,
přijmi jí bez obav a otevří své srdce,
ona se najednou do krásy rozvine.

Rozzáří se jako nádherný drahokam,
obejme tě svou láskou a energií,
zažij teď naplno to vzájemné propojení,
nic krásnějšího totiž na tomto světě není.

Tvé srdce na chvíli změní svůj vlastní tep,
vše se pojednou v tvém nitru změní,
začneš žít v té pravé Lásce v harmonii,
budeš mít nádherný pocit, že se vznášíš.

Vždy přitom však svou mysl čistou měj,
zapomeň na tento svět aspoň na malou chvíli,
uvidíš potom to, co jiní zatím bohužel nevidí,
budeš překvapen tím, že krása skutečně existuje.14.6.2012 . . . . 22:36Pojem "Světlo"

13. června 2012 v 15:32 | Jenda

Pojem "Světlo"


Jaký by to byl život bez Světla,
když by zde byla vědomá tma,
nepoznal bys nikdy sám sebe,
neviděl bys nic co význam má.

Světlo je to, co poznat se hned dá,
odkryje všechno i němou tvář,
proto zde Světlo a LÁSKU rozvíjej,
ať věčné Světlo svítí a září v nás.

Díky Světlu se všechno rozvíjí,
věškeré stvoření se i nadále vyvíjí,
i ta nejmenší částice zde svůj význam má,
protože do celého stvoření přesně zapadá.

Bůh je LÁSKA, LÁSKA je Světlo,
je to přece tak jednoduché,
přitom to ale velmi široký význam má,
každé pokolení se o to zajímá.

Celé tohle stvoření ze Světla pochází,
Světlo nás naším životem provází,
bez Světla se dostáváme jenom do nesnází,
život ve Světle, nám radost přináší.

Ke Světlu se ve svém životě vracejme,
od temnoty a duchovní slepoty se odvracejme,
každý z nás z věčného Světla pochází,
ať všechny LÁSKA a Světlo životem provází.
13.6.2012 . . . . 15:20

Pohlazení

13. června 2012 v 13:17 | Jenda |  Ostatní

Pohlazení


Potkáš-li někoho,
očima pohladíš,
úsměvem pohladíš,
tím nic nepokazíš.

LÁSKA, ta sama o sobě,
je krásné a nádherné pohlazení,
ten kdo ji skutečně prožívá,
krásnějšího pohlazení na tomto světě není.

Všechno musí být v rovnováze,
nic nesmí vyčnívat nikam ven,
když dobro a zlo se stanou přáteli,
od této chvíle začíná Nový den.

Pak vše je jak má být,
svět žije v harmonii,
kdo tohle správně dnes pochopí,
ten kráčí po správné línii.

Každý z nás na pohlazení čeká,
nezáleží jakou pak formu má,
je-li v tom něha, LÁSKA, cit,
jen takové pohlazení, může svůj význam mít.

Příroda, rostlina, zvířátko,
také čekají na tvé pohlazení,
Láska když vychází ze srdce,
nad takové pohlazení přece není.

Usměj se, vždy dobrou vůli měj,
přitom od nikoho, nikdy nic neočekávej,
chceš-li žít v lásce a harmonii,
kamkoliv jdeš, jen radost a Lásku rozdávej.

Vím, že se to zatím dnes nenosí,
pro někoho to může být nepříjemné, tak jako hnízdo vosí,
jednou s tím ale začít musíme,
celý svět čeká na to, až si to uvědomíme.

Nečekejme na to, že se tak stane,
chceme-li v LÁSCE, radosti a harmoii žít,
to my sami od sebe musíme přece chtít,
očima, úsměvem a LÁSKOU, celý svět pohladit.
13.6.2012 . . . . 11:50Poselství z nitra

11. června 2012 v 1:07 | Jenda

Poselství z nitra


Podívej se v lese do koruny stromů,
když někdy fouká slabý vítr,
jak se stromy k sobě mají,
jak se navzájem objímají.

Vůbec přitom nic neřeší,
každý z nich je majestátný dnes,
i když to vypadá, že se neznají,
přesto spolu vytvářejí les.

Každý strom si žije svým vlastním životem,
některé rostou zde, jiné, tam někde za plotem,
přesto o sobě navzájem vědí,
všechny jsou mezi sebou jistým způsobem propojeny.

Přijímají komickou energii z vesmíru,
sytí tak matičku Zemi a dodávají ji sílu,
aby zvládla vše co má ve svém poslání,
je tu mnoho těch co ji v tom chtějí zabránit.

I my se také ke všemu hezky chovejme,
pomáhejme stromům, přírodě, samy sobě,
nejsme tu jenom tak, máme svá poslání,
proto všichni žijeme společně v této době.

Dnes nejde jen o jednotlivce, ale o celé lidstvo,
jde také o planetu, stromy, rostliny, zvířectvo,
všichni navzájem tvoříme jeden velký svět,
který v tomto vesmíru nenajdeš jen tak hned.

Všechno se pročišťuje, možná se toho hodně změní,
vnímám to denně na sobě, není to jenom pouhé mé snění,
od minulého týdne mám úplně nový pohled na tento svět,
žijme LÁSKOU, ať tato planeta vypadá jako krásný květ.
11.6.2012 . . . . 0:47


O radosti

9. června 2012 v 14:53 | Jenda |  Ostatní

O radosti


Radost je jako sluníčko,
které v nás neustále svítí,
přijde-li mráček najednou,
radost se sluníčkem jsou skrytí.

Pokud nastane tento stav,
radost v nás neustále dřímá,
když se pak radost probudí,
řeknete, že radovat se je přece prima.

Podívejte se na dítě,
jak radovat se umí,
ono se radosti nebrání,
rodiče ho občas v radování tlumí.

Když radost vychází ze srdce,
a plyne z čisté Lásky,
nechme ji, když se projeví,
ať vlají její vlásky.

S radostí i štěstí přichází,
k srdcím každého z nás,
radost i Lásku probouzí,
věřím, že probudí, také vše dobré v nás.

Radost, Láska, stěstí..,
je to, co dnes mnoha lidem chybí,
v radosti přece život je,
žijme život a radujme se i my, jako jiní.
9.6.2012 . . . . 14:50


Nový den

7. června 2012 v 2:33 | Jenda

Nový den


Dnes začal nový den,
všechno se spravilo,
nic neubylo a ani nic nepřibylo,
všechno je stejné jako dřív.

Je to jen iluze nebo nějaký klam,
všechno vypadá tak, jak už to dávno znám,
přesto je něco jinak než se zdá,
je to mé nitro, jež změnu zažívá.

Vše se pročišťuje,
vše změnu zažívá,
je to teď nový stav,
co člověk prožívá.

Slovy to nelze ani vyjádřit snad,
co všechno se děje s mým tělem,
jaké emoce a pocity prožívám,
a proto to ani nijak zvlášť neskrývám.

Možná je nás takových mnohem víc,
co by si o tom chtěli občas i něco říct,
nakonec je to každého soukromá věc,
každý jdeme svou vlastní cestou nakonec.

Přesto však stále silnější pocity mám,
že stále častěji dnes dochází ke změnám,
my zatím nejsme schopni ty změny vnímati,
někteří z nás se můžou nad námi jen usmívati.

Proto každý z nás svobodnou vůli má,
jakou cestou a jakým směrem se vydá,
nakonec všichni dojdeme k jednomu poznání,
že nám v tom našem vývoji dnes vůbec nic nebrání.
7.6.2012 . . . . 02:30