Duben 2012

Procházka lesem

30. dubna 2012 v 15:50 | Jenda

Procházka lesem


Půlnoc už dávno odbila,
půlměsíc nádherně svítí,
nebe je opět plné hvězd,
já musím dnes do lesa jítí.

V lese je totiž jiný svět,
vůně se line ze všech stran,
slyším jen samé lupání,
jemné a tiché praskání.

Kráčím po uzké cestičce,
dívám se stále kolem sebe,
myšlenky chtějí jít z hlavy ven,
vidím to nádherné krásné nebe.

Je teplo a ticho tak zvláštní dnes,
hvězdy v korunách stříbrně svíti,
sem tam se ozve ptačí zpěv,
jdu dál a ani měsíc už zde nesvítí.

Nadechuji se z hluboka,
přijmám tu vůni a lesa energii,
v Srdci mě LÁSKA provází,
já potlačuji svou fantazii.

Dívám se stále kolem sebe,
nikde nevidím žádný stín,
jen mlha se ke mně přibližuje,
o tom už já dnes něco vím.

Stromy tu stojí jak věrní strážci,
nikomu nikdy nic neřeknou,
všechno pak předají jenom nebi,
a další dveře se otevřou.

Také vás zdravím milé stromy,
vím, že mě sledují, je to tak,
vypadají dnes obvzvlášť veliké,
mám z nich vždy respekt a v sobě strach.

Kráčím stále dál do hloubi lesa,
vnímám teď více jeho dech,
les se jenom tak pohupuje,
jsem s ním zajedno, žádný spěch.

Tahle cestička tady končí,
už se nedá jít nikam vpřed.
stále víc vidím vnitřní světlo,
to mě dovede domů zpět.
30.4.2012 . . . . . 15:40

Chvilka s Biblí

27. dubna 2012 v 23:30 | Jenda

Chvilka s Biblí


Občas se podívám mimo jiné také i do - BIBLE21novyzakon.pdf - a posuvníkem na pravé straně náhodně posunu na určité místo po předem zadané otázce. Z 98% se posuvník náhodně zastaví na tom místě Bible, kde je odpověď k danému tématu.

Tohle jsem učinil také dnes a po zadané otázce "Na co je třeba se teď v této chvíli nejvíce zaměřit" se posuvník náhodně zastavil zde:

1.KORINTSKÝ 12 . . . . . . Bez lásky nejsem nic . . . . 1456

Bez lásky nejsem nic
13 Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů.
2Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.
3Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil,a bez lásky je mi to
kničemu.
4Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje;
5není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy,
6není škodolibá, ale raduje se z pravdy;
7všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.
8Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. 9Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme;
10jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne.
11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.
12Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář.b Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
13Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.

Před uzavřením knihy se mi ruka zastavila ještě na této části Bible:

EFESKÝM 4 . . . . . Děti světla . . . . 1480

Děti světla
5 Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem
2a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
3Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.
4Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. 5Můžetesi být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což jemodlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
6Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
7Nemějte s takovými nic společného.
8Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla,
9neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.


Myslím, že v Bibli najdeme vždy spoustu odpovědi na naše otázky, neustále musíme na sobě pracovat, abychom nesešli z cesty, ale abychom šli cestou LÁSKY ke SVĚTLU.


27.4.2012 . . . . 23:30

S Láskou JendaPoznání Boha

27. dubna 2012 v 21:07 | Jenda |  Duchovno

Poznání Boha


Nestává se často,
že člověk pozná Boha,
pravda je však jedna,
vím, že vstoupil do mého života.

Jeho LÁSKA mnou prostupuje,
citím Jeho LÁSKU kolem sebe,
vnímám Jeho energii,
jsem šťastný, že jsem HO poznal.

Bůh vešel do mého srdce,
kterým ON promlouvá ke mně,
vnímám jeho LÁSKU na každém kroku,
je semnou neustále.

Ve svém nitru mám nádherný pocit,
pocit klidu, míru a harmonie,
mé srdce je naplněné Jeho nekonečnou LÁSKOU,
která z něho neustále vyzařuje.

Cítím se úžasně, nepopsatelně skvěle,
protože ON jsem Já a Já jsem ON,
neexistuje nic čistějšího a ani silnějšího,
než je Jeho jedinečná a nekonečná LÁSKA.

Zrovna tak jako teď,
vnímám Jeho LÁSKU,
cítím Jeho LÁSKU,
vím, že je semnou.

Cítím, že je semnou,
ráno při probuzení,
při práci i odpočinku,
večer když usínám.

Od té doby co je semnou,
se začaly dít zázraky,
nikdy mě nezklamal,
nikdy mě neopustil.

Děkuji TI Pane za každý nový den,
který mohu být s Tebou,
děkuji TI za Tvé vedení,
Tvou ochranu i Tvoji LÁSKU.


S LÁSKOU ke všemu stvořenému……
Jenda
27.4.2012 . . . . 21:06

Svědectví moře

24. dubna 2012 v 23:42 | Jenda |  Ostatní

Svědectví moře


Ahojte, všechny Vás co nejsrdečněji pozdravuji a přeji Vám všem hodně krásných chvil, plných LÁSKY, Štěstí a HARMONIE. Protože jsem u moře zatím ještě nebyl, tak se alespoň jednou za čas podívám na obrázky moře. Jeden takový obrázek moře i s pláží jsem si kdysy dávno stáhl z internetu a právě dnes jsem se na něj podíval.

Je tomu asi tak tři týdny, co většinu obrázků nevnímám dvojrozměrně ale začínám je vnímat na určité vibrační úrovni trojrozměrně. Obrázek je vlastně v určité formě zachycená energie toho místa a času. Z některých obrázků vystupuje pro mě viditelná energie, která zaplní celou mou místnost a částečně pohltí i mě. Samozřejmě, že kdykoliv toto napojení mohu vědomě přerušit, pokud by se mi něco nepozdávalo být v pořádku. Nedávno se mi stalo, že u jednoho takového obrázku v kalendáři, když jsem se na něj podíval, uviděl jsem najednou před sebou bílý záblesk a já jsem se vědomě objevil na místě toho obrázku, podíval jsem se z toho místa na modrou oblohu a slunce a opět jsem se vědomě vrátil zpět. Trvalo to jen několik vteřin a bylo to dopoledne. Věřit mi to nemusíte. Poslední dobou se mi dějí samé zvláštní a normálně nepochopitelné ale nádherné věci. Když mrknu oběma očima najednou, tak vždycky uprostřed čela vidím silný bílý oslnivý záblesk. Když jsem venku a svítí slunce tak to vnímám stejně.

Dnes jsem se po dlouhé době na jeden takový obrázek moře chvilku podíval a nepřipadal mi ničím zvláštní. Prostě pláž, lidé a moře. Podíval jsem se a obrázek jsem opět uložil do archivu. Pochvíli jsem si dal obrázek ještě jednou na plochu monitoru a ničho zvláštního jsem si nevšiml. Otočím se, opět se podívám na monitor a teprve teď jsem to uviděl. Ve vlně u pláže se objevují obličeje a celé postavy lidí. Teď se hodně mluví o tom, že voda má paměť a určitý druh inteligence. Je o tom i mnoho videí na internetu. Opravdu. Moře (voda) si všechno pamatuje, co se v ní nebo kolem ní událo a děje. Nejvíce mě na tomto obrázku zaujala postava ženy s chlapcem. Sami se na tento obrázek podívejte a uvidíte sami co uvidíte. Možná uvidíte úplně něco jiného než já. V některých obličejích je ukryto i více obličejů. Záleží na "úhlu" pohledu.Vytaženo z moře několik obrázkůS Láskou JendaPoznání Pravé LÁSKY

19. dubna 2012 v 20:33 | Jenda

Poznání Pravé LÁSKY


Jsem pro tebe snem,
nebo i skutečností,
velmi málo se vidíme,
protože mám hodně poviností.

Co ztoho, že jsi věčně pryč,
když já jsem stále sama,
velmi ráda bych tě objala,
a také se s tebou milovala.

Tento svět nám šanci nedává,
v tom našem novém vztahu,
Láska je vždy někde v pozadí,
jiné hodnoty zde mají větší váhu.

Často jsem hodně plakávala,
pro naší čistou Lásku,
chtěla jsem tě mít jeno pro sebe,
dala jsem i svůj život v sázku.

Najednou se stala zvláštní věc,
přišla ta Pravá LÁSKA,
celou mě svou silou objala,
já poznala tu nádheru a krásu.

Už se necitím teď tak sama,
je semnou Pravá LÁSKA,
ta mi vždy v nouzi pomáhá,
já u ní nacházím útěchu a spásu.

Od té doby se ji změnil svět,
dnes vidí všechno jinak,
Pravá LÁSKA je pro ni skutečností,
a už tomu nemůže být jinak.

Už nelpí tolik na té Lásce své,
svět má svou vlastní dráhu,
Pravá LÁSKA ji teď pomáhá
i v tom jejím novém vztahu.
19.4.2012 . . . . . 20:30

Svět

18. dubna 2012 v 15:24 | Jenda |  Ostatní

Svět


Podívej na ten svět,
jaký on dneska je,
podívej na "LÁSKU",
která v nás panuje.

Ve světe stále je,
jen málo "LÁSKY" a pochopení,
nečekejme na nikoho,
že nám tento náš "Svět" změní.

Tenhle svět tvořím Já,
tvoříš ho také Ty,
každý v něm vyznává,
jen svoje hodnoty.

Kdo"LÁSKU" nepoznal,
myslí si že je král,
hraje tu roli svou,
v tomhle tom světě dál.

Nikdy se nedívej,
jen kousek před sebe,
optej se co bych já,
mohl udělat pro tebe.

Kdo "LÁSKU" v srdci má,
světu ji kousek dá,
a s hezkým úsměvem,
se na svět podívá.

Když "LÁSKU" v srdci máš,
jinou pak nehledáš,
pro všechny lidičky,
"Srdce" své otvíráš.

Abychom mohli dnes.
v tomhle tom světě žít,
musíme v srdci svém,
vždy hodně "LÁSKY" mít.
18.4.2012 . . . . 15:15
Obrázek Lásky

17. dubna 2012 v 21:49 | Jenda |  Ostatní

Obrázek Lásky


Kdysi, už je to dávno, jsme se zde bavili o tom, že obličeje můžeme vidět ve všem a všude kolem nás. Jeden takový obrázek vám dnes představuji. Před malou chvíli jsem odhodil igelitový sáček od jablek do malého pomocného košíčku na odpadky, co mám u stolu počítače. Když jsem chtěl po dojezení jablka do tohoto košíčku vhodit i stopku a jádřinec, vykoukla na mě tato nádherná spící kráska, přestože tento košíček je ve stínu mé levé nohy. Nejprve jsem to vyfotit nechtěl, ale pak jsem si řekl, že by to mohlo být pro někoho zajímavé. Je jenom škoda, že na obrázku už není vidět pusa a brada, která byla před focením velmi zřetelná. Když člověk žije na vyšší úrovni LÁSKY a to říkám s pokorou, tak se symboly LÁSKY zobrazují všude kolem nás.
Přeji všem lidem na tomto světě hodně LÁSKY. . . . . . Jenda.


Jak je to s LÁSKOU

17. dubna 2012 v 0:10 | Jenda |  Ostatní

Jak je to s LÁSKOU


Je to tak skvělé a nádherné,
celý náš život v LÁSCE žít,
ovšem to bychom museli,
my sami od sebe všichni chtít.

Můžeme uběhnout mnoho mil,
vyletět třeba i do vesmíru,
splnit si svůj životní cíl,
LÁSKA, ta nemá žádnou míru.

To co se s námi probouzí,
před čím se nikdy nejde skrýt,
co na nás ze všech stran působí,
je právě LÁSKA.

Je s námi pevně spojena,
neustále nás oživuje,
nekonečně nás miluje,
je s námi na věky.

Máme ji všichni v srdcích svých,
schovanou, tichou a živoucí,
většinou až když si na samé dno sáhneme,
teprve pak na LÁSKU dosáhneme.

Láska nám v srdci vykvete,
jako ten jarní bílý květ,
bývá však velice křehká,
musí se s ní opatrně zacházet.

LÁSKU vždy lehce ztrácíme,
život si nechtěně krátíme,
pokud chceme i nadále Šťastni být,
měli bychom neustále v LÁSCE ŽÍT.
16.4.2011 . . . . 22:52

Duchovní srdce

15. dubna 2012 v 22:05 | Jenda |  Ostatní

Duchovní srdce
S Láskou v srdci,
zdravím všechny lidičky, kteří navštěvují moje stránky, vytvořil jsem pro vás tento obrázek a názvem "Duchovní Srdce". Tohle Srdce je pro všechny zbloudilé dušičky, které hledají klid a mír ve svém Srdci. Přeji hezký a Lásky plný den. .....JendaMalá včelka

14. dubna 2012 v 12:48 | Jenda |  Inspirace z procházek

Malá včelka


Malá včelka lítá,
denně z květu na květ,
kdo pak by ji mohl,
tu práci závidět.

Je velice pilná,
a tak pracovitá,
co se toho za ten den,
co se toho nalítá.

Vůbec nic neřeší,
má svoje poslání,
nikdo ji v té její práci,
nikdo ji nebrání.

U nás je to jiný,
máme svoje zvyky,
mnozí provádějí,
s prací různé tryky.

I lidé jsou pracovití,
jako ty včeličky,
mnozí si při práci,
zpívají písničky.

Já každinkou práci,
mám velice rád,
protože s ní můžu lidem,
radost a Lásku rozdávat.
14.4.2012 . . . . 12:20Jak vypadá LÁSKA

11. dubna 2012 v 22:47 | Jenda

Jak vypadá LÁSKA


Jak vypadá LÁSKA,
mohu vidět LÁSKU?
to je ta pravá otázka,
ano, jsme s ní stále spojeni.

V určitém stavu vědomí,
jsme schopni vidět LÁSKU,
která je kolem nás,
která námi prostupuje.

Uvědom si prosím,
ten prostor kolem sebe,
vše co vidíš okolo,
je součásti LÁSKY.

Má mnoho forem,
má mnoho tvarů,
má mnoho podob,
i ty jsi jednou z nich.

Když Srdce otevřeš,
stane se zvláštní věc,
LÁSKA se objeví,
u Tebe nakonec.

Polož se do vln pak,
té nádherné LÁSKY,
zde čeká tě jen Ráj,
a žádné otázky.

Zůstaneš jenom Ty,
a kolem tebe LÁSKA,
můžeš Ji sám vidět,
jsi-li toho schopen.

Je všude kolem tebe,
ty nadechuješ se jí,
ještě ji nevnímáš,
možná až později.

Rozviň své vnímání,
bez omezení a času
pak poznáš pravdu,
a skutečnou krásu.

Vše co je z nelásky,
pak najednou zmizí,
zůstane jen LÁSKA,
ve své podstatě a ryzí.11.4.2011 . . . . 20:50

Láska v Srdci

10. dubna 2012 v 11:30 | Jenda

LÁSKA v Srdci


Otevři jednou své srdce,
které v sobě také máš,
LÁSKA v něm spí velmi tiše,
čeká, až Ji zavoláš.

Tohle srdce stále bije,
jeho tlukot nevnímáš,
přesto víme, že ho máme,
žijeme s ním život náš.

Srdce bije ve dne v noci,
jeho rytmus mění stres,
pojďme mu také pomoci,
LÁSKOU, která je v nás dnes.

Neskrývej svou Pravou LÁSKU,
každý z nás ji v sobě má,
odval z pramene ten kámen,
ať vytryskne LÁSKY plamen.

V každém z nás je tato LÁSKA,
v našem nitru schoulená,
je to jenom naše volba,
cesta k ní je otevřená.

Zbav se všeho, co ti brání,
tuto LÁSKU projevit,
podívej se kolem sebe,
stačí chtít pro LÁSKU žít.

Každý z nás má stejnou šanci,
tento život v LÁSCE ŽÍT,
stačí se jen zbavit strachu,
a SRDCE své otevřít.
10.4.2011 . . . . 11:20

2012 - rok změn

8. dubna 2012 v 4:41 | Jenda

2012 - rok změn


Od ledna do dubna letošního roku došlo v mém životě k mnoha změnám a také k mnoha novým poznáním na duchovní úrovni. Nebudu všechna tato poznání zde popisovat, protože by to zabralo několik stran. I když to vypadá, že se nic neděje, tak se toho na duchovní úrovni děje velmi mnoho. Jedním takovým poznáním je např. poznání "LÁSKY" (Boha) jako takové, tím teď nemyslím Lásku na fyziké úrovni. Ještě před nedávnem jsem takto silný prožitek LÁSKY nikdy nezaznamenal. Je to úžasný pocit, když cítite, že tato LÁSKA je neustále s vámi, je vedle vás, že vás obklopuje a vámi prostupuje. Denně jsem obklopen touto LÁSKOU a tato LÁSKA je denně semnou.

Podívej te se třeba na slunce, na měsíc, na hvězdy...., všechno se nějak mění, trochu jinak vypadá, i když to na první pohled není až tak patrné, protože koho by to normálně napadlo se nad tímto takto zamýšlet. Například východ slunce není stejný, myslím tím energii, kterou slunce vysílá na Zemi. Je v tom něco zvláštního, něco navíc. Každý den pociťuji změny na určité úrovni vibrací. Změny nejen kolem sebe, ale i změny ve svém nitru. Tyto změny působí určitou úrovni vibrace, na konkrétní citlivou bytost. Jsou doprovázeny různými pocity, obrazy a je jedno, kde se zrovna nacházíte. V podstatě je jedno co právě děláte, protože tyto změny jsou tak silné, že každý citlivý člověk, je nemůže nijak přehlédnout. Stačí se jen na malou chvíli uvolnit, vypnout mysl a rozum, stát se pozorovatelem a během chvilinky něco pocítíte nebo i uvidíte. Uvedu malý příklad kdy asi mysl a rozum nepracuje: dejte levou a pravou ruku asi tak na šířku těla od sebe. Podívejte se na levou ruku, potočte hlavou a upřete pozornost na pravou ruku. Všimli jste si něčeho? Myslím, že většina lidí řekne, že ne. Každý řekne, viděl jsem jen levou a pravou ruku. Vidíte a přece to není pravda. Je to o tom, že když se podíváte na ruku, tak hned analyzujete: levá ruka, barva, velikost, počet prstů atd. to samé na pravé ruce. Ale pozor. Co se děje v hlavě při otáčení hlavy mezi levou a pravou rukou. To ani nelze postřehnout. Podle mě, to je právě ten okamžik, kdy mysl a rozum nepracují a zde se dějí ty zázraky. Vnímáte, mysl je klidná a rozum neanalyzuje, Když se tedy přepnete do tohoto stavu mezi levou a pravou rukou, tak najednou se s vámi začne něco dít a vy můžete vnímat, vidět a pociťovat věci na jiné úrovni. Teď mě napadlo, je to jako když zastavíte film. Vědomé přepnutí do tohoto stavu mi trvá asi dvě vteřiny a potom ho ještě prohlubuji.

Je začátek dubna 2012, přestože je nyní letní čas, tak to na mě nijak nepůsobí, protože jsem tuto změnu času vědomě přijal a pro mě v podstatě k žádnému časovému posunu nedošlo. Pokud žijeme v přítomném okamžíku, je jedno kolik hodin právě je. V loni mi to trochu vadilo, ale letos s tím nemám žádný problém. Prostě jsem přijal to co je, bez posuzování a analýz. V mnohém se potom život zjednodušší.

Naopak, ale čas ubíhá stále rychleji spoustu věcí pomalu nestíhám. Je opět jedno, jestli jsem v práci nebo doma, nebo pro někoho něco dělám. Poslední dobou se mi stává, že skoro ani nespím. Např: jdu pro někoho na celý den něco dělat, potom jdu na noční dvanáctku, po noční si řeknu, že si na dvě hodinky zdřimnu, místo toho jdu na dvě hodiny do přírody a zase jdu pro někoho něco na celý den něco dělat. Spát jdu po půlnoci a v pět hodin ráno opět vstávám do práce na ranní dvanáctku. Přitom se necítím nijak unavený, spíš mám pocit, že spánek je pro mě zbytečný, přestože je velmi důležitý. Jako by mě něco hnalo dopředu a už nezbývalo mnoho času.

Když na něco zaměřím svoji pozornost, tak se předemnou objeví bílé zářivé světlo nebo se ty věci začnou prosvětlovat. Některé pevné věci vnímám, že se pohybují. Jiné věci úplně zprůhlední až nakonec zmizí. Záleží na tom, na jakou úroveň se dokážete naladit. Prázdnou stěnu používám jako projekční plátno. Když sedím v místnosti, tak celý její prázdný prostor se stane virtuálním projektorem. Posledně při zapisování hodnot do Excelu jsem najednou uviděl každou buňku tabulky jako nějakou trojrozměrnou průhlednou mistnost. V kalendáři mám obrázek moře, u kterého je pláž a kotví u ní loď. Když se na tento obrázek zadívám, ihned se přepnu do jiného stavu vnímání a vidím, jak se vlny na moři pohybují a omývají tu pláž. Někdy se člověk přepne na jinou úroveň vnímání aniž by pro to musel něco dělat.
6.4.2012 . . . . 22:50Pochmurná báseň

5. dubna 2012 v 17:26 | Jenda

Pochmurná báseň


V životě člověka se občas stává,
že mu vychladne teplá káva,
nebo rozlije třeba i skvělý čaj,
když jsme se připravili o ten Ráj.

Ptáci nám nad hlavou tak často nekrouží,
každý z nás má jen to, co si zaslouží,
můžeme litovat jen sami sebe,
když jsme z hlavy vypudily nebe.

Nejistota a strach nás dnes čekají,
skoro na každém kroku,
občas se udeřím do hlavy,
do nohy nebo do boku.

Když se tak stane, jen se zasměji,
děkuji, že se tak stalo,
nikdy se přitom nezlobím,
vím, že by to za to nestálo.

Denně jsme stále svádění,
abychom sešli z cesty,
občas nám život nastrčí,
do cesty falešné nevěsty.

Není to lehké tady žít,
to je již obecně známo,
můžeme třeba do lesa jít,
vrátit se z něho až ráno.

Proto se nikdy nedejme,
obelhat svou vlastní myslí,
za LÁSKOU vždy pokorně spěchejme,
ONA nás od všeho špatného očistí.5.4.2012 . . . . 17:20

Dnešní den

5. dubna 2012 v 15:19 | Jenda

Dnešní den


Dnešní den je opět nádherný,
mám pocit klidu a míru uvnitř sebe,
cítím se dnes báječně v tomto světě,
co bylo, to pominulo,hle vše je "Nové".

Opět k nám přichází Nová vlna Lásky,
také i Nová vlna světla na tuto planetu,
vše co potřebujeme nemáme na Netu,
vše co potřebujeme máme kolem sebe.

Stačí se jen probudit z toho zapomění,
natáhněte ruce a vemte si kolik chcete.
příroda se již také probudila,
všechno kolem nás roste a překrásně kvete.

LÁSKA je denně s námi a také i kolem nás,
prostupuje námi, udělejme si pro ni čas,
už dávno jsme se od této LÁSKY oddělili,
jak budeme dále žít, záleží jen na nás.

Říká se, že naše Láska prý hory přenáší,
přenesme také jednou sami sebe,
udělejme si tento svět krásnější,
nebuďme zahleděni jenom sami do sebe.

Uvolněte se na chvíli a vnímejte tu haronii,
kde všechno je v rovnováze jak má být,
svět platí stále draze za svoje činy,
zastavme na vteřinu čas a obnovme harmonii v nás.
5.4.2011 . . . . 15:15Naše cesta

3. dubna 2012 v 20:36 | Jenda

Naše cesta


Jeden člověk mi velmi blízký,
kterého mám velmi rád,
odešel dnes bez důvodu,
žije ve vědomé lži a podvodu.

Sešel z cesty už velmi dávno,
LÁSKA mu dodnes nic neříká,
žije pouze jen ve Hmotě,
pořád si na něco naříká.

Že stále zkažený život má,
všechny kolem sebe obviňuje,
své chyby si nikdy nepřizná,
O LÁSCE neustále pochybuje.

Nemůžeme náhle změnit svět,
můžeme ale změnit sebe,
LÁSKU předávat pak dále,
vytvořit si na Zemi vlastní Nebe.

Vybrat si cestu vždy můžeme,
to nám bylo s "Hůry" dáno,
po jaké cestě máme jít,
nemáme nikde napsáno.

Sám si vybral tuhle cestu,
pomoc druhých odmítá,
"On" má vždycky jenom pravdu,
vše ostatní zamítá.

Tohle je jeho vlastní volba,
kterou každý z nás vždy má,
LÁSKA je tu vždycky s námi.
o všechny Nás se zajímá.
3.4.2012 . . . . 20:30Jarní květ

2. dubna 2012 v 13:31 | Jenda

Jarní květ


Podívej se, jarní květ,
zkus si k němu přivonět,
cítíš tu nádhernou vůni,
vůni jara, lásky, plodu?

Tenhle kvítek má pět lístků,
bílých jako padlý sníh,
přestože jsou vedle sebe,
nepřekáží si žádný z nich.

I když tento květ je malý,
tak je velmi dokonalý,
každý lístek je jak jeden,
člověk je tou krásou sveden.

Všechno je tu v harmonii,
všechno je tu jak má být,
krása vyzařuje z květu,
pohoda, ticho a klid.

Květ je vlastně LÁSKA sama,
rozvinutá do krásy,
vidíš kolik podob mívá,
proč je tady, proč asi.

Přesto, že je zde jen krátce,
vždycky v sobě Lásku má,
je to velmi dobrý rádce,
když se člověk do něj podívá.
2.4.2012 . . . . 13:26