Listopad 2011

Duhová energie

30. listopadu 2011 v 17:44 | Jenda |  Ostatní

Duhová energie


Je tu další nová energie,
energie Lásky a života,
je zvláštní a nádherná,
pozvolna otáčející se.

Je jemná a okouzlující,
není až tak moc zářivá,
neoslňuje, nevnucuje se,
ale je velmi uklidňující.

Je to duhová energie,
každé její jedno vlákno,
každý její jeden paprsek,
je utvořen z barev duhy.

Je to něco vyjímečného,
silně harmnonizujícího,
úžasného, jedinečného,
a také povznášejicího se.

Neustále jsme obklopeni,
nádhernými energiemi,
se kterými jsme propojeni,
které nás neustále oživují.

Díky těmto " Božským" energiím,
žijeme, dýcháme, milujeme,
usínáme a probouzíme se,
díky ním všichni existujeme.30.11.2011 . . . . 17:40

Vnitřní pocity

29. listopadu 2011 v 10:05 | Jenda |  Ostatní

Vnitřní pocity


Mějme v sobě vždy pocit dobra,
Lásku, radost a harmonii,
pocit štěstí a naplnění,
pocit vnitřního klidu a míru.

Dobré pocity vnímáme,
žijeme-li v lásce se stvořitelem,
přetváříme-li vše negativní na pozitivní,
jsme-li se vším v jednotě.

Radujme se z každého dne,
který nám byl Bohem dán,
abychom jej mohli prožít,
tak jak nejlépe umíme.

Poděkujme Bohu za tento den,
že nám dal opět novou šanci,
abychom se mohli napravit,
a něčemu novému se naučit.

Žijeme-li v Lásce a harmonii,
máme vždy dobré pocity,
nejen ze svých nových prožitků,
ale i z toho nového co přichází.

Těšme se vždy na další nový den,
jež můžeme prožít v Boží blaženosti,
Lásce, radosti a harmonii,
pokud to sami budeme chtít.

Jsme to my sami kdo….,
si přivádíme své vlastní pocity,
ať už jsou dobré a příjemné,
nebo také méně příjemné.

Zbavíme-li se různých závislostí,
stáváme se více svobodnými,
nezávislými, Láskyplnými,
a také milujícími bytostmi.


29.11.2011 . . . . 10:03

Není to jednoduché

27. listopadu 2011 v 23:43 | Jenda |  Duchovno

Není to jednoduché…


Není to jednoduché vzdát se všeho,
co nám brání v našem dalším vývoji,
v našem poznání té "Nejvyšší Lásky"
v našem poznání té "Nejvyšší Pravdy".

Denně poznáváme něco "Nové",
každý den se snámi něco děje,
neustále jsme něčím ovlivňování,
neustále jsme někým pokoušení.

Je to naše svobodná vůle,
na jakou cestu se dáme,
na co se v životě upneme,
na co neustále myslíme.

Není to jednoduché najít Pravdu,
najít tu jedinou a "Pravou Lásku",
nést na sobě posměch všech ostatních,
a přitom jít jen svou vlastní cestou.

Stále více je to o pocitech a emocích,
je to otázka čistoty našeho Srdce,
je to otázka pevnosti naší vlastní víry,
je to otázka odevzdanosti se a Lásky k Bohu.

Kdyby se kolem Vás cokoli, kdykoli dělo,
nikdy se ve vlastním zájmu neotáčejte,
nikdy se zpátky už nikdy nevracejte,
jděte stále jen cestou přiblížení se k Bohu.

Nikdo nikomu nemůže v tomto pomoci,
každý má svou vlastní cestu poznání,
každý je na jiném stupní duchovního vývoje,
ale přesto máme všichni stejnou šanci.

Bůh nám všem dává stejnou šanci,
nikomu nestraní a všechny nás miluje,
miluje nás svou bezmeznou Láskou,
miluje nás všechny i s našimi chybami.

V roce 2012 to bude ještě náročnější,
se vším se jen tak denně vypořádat,
nenechat se vtáhnout do různých závislostí,
jít cestou jen té "Nejvyšší Pravdy a Lásky".

27.12.2011 . . . . 23:40

Zlaté kruhy

24. listopadu 2011 v 6:49 | Jenda |  Duchovno

Zlaté kruhy


Každý den se zlaté kruhy,
před mýma očima objevují,
nemusím na ně vůbec myslet,
sami se kdykoli ve dne zobrazují.

Jejich zář je teď velmi silná,
občas mě také oslní,
kdybych věděl co oznamují,
nebyl bych tu jako na trní.

Dříve bývaly velmi úzké,
jenom takové prstýnky,
nyní jsou větší, více tlusté,
jako talířek od maminky.

Když třeba jenom zhasnu světlo,
velmi rychle se zobrazí,
nevím co se to semnou děje,
projdu se jen tak po hrázi.

Objeví-li se u obou očí,
celý svět je rázem ze zlata,
snad je to jenom záblesk štěstí,
nebo za mou lásku odplata.

Zobrazují se při každé práci,
má mysl se na chvíli zatemní,
prstýnky mě zlatem prosvětlují,
možná se mi i tajná přání vyplní.24.11.11 . . . . 03:05

Propojení

24. listopadu 2011 v 6:46 | Jenda |  Inspirace z procházek

Propojení


Na chvílinku zastavte se,
odpočiňte, uvolněte,
rozum a mysl vypněte,
uvidíte, uslyšíte.

Kolem sebe uvidíte,
kumulace vibrací,
zlatých vláken, která září,
nikdy se nevytrácí.

Vycházejí z matky Země,
vycházejí také z nás,
společne jsme propojeni,
se vším co je kolem nás.

S každým lístkem toho stromu,
s půdou, nebem, oblaky,
spojení jsme se svými srdci,
s lidmi i se zvířaty.

Spojeni jsme s naším sluncem,
s měsícem i s hvězdami,
spojení jsme s galaxií,
se vším co je nad námi.

Spojení jsme se svým Bohem,
s vesmírnými zákony,
spojení jsme se systémem,
s láskou, s časem a penězi.23.11.11 . . . . 23:45

Tvé stopy

22. listopadu 2011 v 14:02 | Jenda |  Ostatní

Tvé stopy


Hledám tvé stopy na této Zemi,
nikde tu nejsou, kde mohou být,
copak se stalo, proč dnes tu nejsi,
musela jsi odejít a mě nechat být?

Jestli jseš tady, ukaž se prosím,
chci býti s tebou, teď kráčím dál,
vidím tvé stopy, kam mě povedou,
musím teď dále po tvých stopách jít.

Tvé stopy mě vedou k oceánu lásky,
kde potom mizí v jasném světle,
ve světle lásky a věčného bytí,
ve světle toho kdo Láskou je sám.

Vracím se zpátky po stopách tvých,
po stopách jež byly oddány Lásce,
chtěli jsme přece jít společnou cestou,
neměli jsme se už nikdy víc rozejít.

Hledím teď stále do té veliké dálky,
tiše jen vzpomínám na lásku svou,
připadám si jak loutka na provázku,
jsme stále vedeni životem svým.

Začal jsem vnímat to modré nebe,
občas se zjeví v něm i obraz tvůj,
co si jen já mám počít bez tebe,
odešla jsi mi tam, kde Láska je domov tvůj.22.11.2011 . . . 13:15

Večer v lese

21. listopadu 2011 v 15:35 | Jenda |  Inspirace z procházek

Večer v lese


V lese je tma, to se ví,
někoho i osloví,
jiný se však lehce lekne,
co si o tom druhý řekne.

Všude stromy, listí, tma,
každý své soukromí má,
není vidět na krok v lese,
kdo se bojí, neozve se.

Ten kdo v srdci Lásku má,
v lese vidí jako ve dne,
kdo ji nemá, ten hned zbledne,
protože z lesa strach má.

Je tu také spousta zvuků,
jinak ticho jako v hrobě,
myšlenky se honí hlavou,
co se honí v hlavě tobě.

Něco praskne, lístek spadne,
každého tma vystraší,
stromy jsou zde jako lidé,
mnozí z nás to nesnáší.

Když jsem občas v noci v lese,
vidím kolem sebe zář,
se stromy se kamarádím,
všichni známe svoji tvář.21.11.2011 . . . . 15:30

Zlatá vlákna života

20. listopadu 2011 v 0:05 | Jenda |  Inspirace z procházek

Zlatá vlákna života


Když přivřu oči, uvolním se,
Země vždy přistoupí blíž,
zlatá vlákna rozsvítí se,
i ty je také uvidíš.

Milióny hebkých vláken,
vyzařují světlo snáz,
les i stromy prosvětlují,
vše je zlaté kolem nás.

Zlatá vlákna krásně svítí,
mění svoji vibraci,
opravdu to vidíš také,
neděláš si legraci?

Všechno tady kolem září,
listí, stromy, život náš,
podívej se na tu krásu,
přišel právě její čas.

Podívej na zlatá vlákna,
máš je také na rukou,
vycházejí i z tvých nohou,
je to možné, že tu jsou?

Žijeme-li v pravé Lásce
vidíme je kolem nás,
spojují nás s celým bytím,
je v nich celý život náš.19.11.2011 . . . . 23:33

Láska v nás

15. listopadu 2011 v 23:27 | Jenda |  Ostatní

Láska v nás


V každém z nás je také Láska,
milující, všeobjímající a věčná,
přivlastňující, závislá a sobecká,
nenaplněná… a láska Srdce.

Rozvíjejme jen tu "Pravou Lásku" v nás,
Lásku k bližnímu svému,
Lásku k sobě samému,
Lásku ke všemu stvořenému.

Láska v nás by měla vždy být jen,
Láska, pocházející od "Boha",
Láska, všeobjímající a věčná,
Láska, vycházející ze Srdce.

Skutečná a Pravá Láska,
nikdy nikoho nesoudí,
vždy bezmezně miluje,
nic od nikoho neočekává.

Láska v nás rozvine se zas,
až přijde ten její pravý čas,
až poznáme proč zde žijeme,
až poznáme proč milujeme.

Nyní přichází "Nové Lásky" čas,
připravme se, ať neztratíme se zas,
ať k moudrosti a harmonii spějeme,
a všichni společně jen v Lásce žijeme.15.11.2011 . . . . 23:17

Nová energie

14. listopadu 2011 v 17:27 | Jenda |  Ostatní

Nová energie
Na konci tohoto roku 2011,
se objevuje další nová energie,
která je daleko krásnější, barevnější,
zářivější a prosvětlenější.

Tohle není jen klamné zdání,
je to nové "Lásky" poznání,
Lásky, která je vždy s námi,
stačí si ji být jen vědom a přijmout ji.

Naše pouta se pomalu povolují,
stáváme se více svobodnými,
stáváme se více nezávislými,
zažíváme "Lásku", radost a harmonii.

Kolem nás vládne panika a strach,
nejistota z krize, destruktivní vize,
v této době poctivost se ztrácí,
mnoho lidí nemůže najít dobrou práci.

Jedině pravá "Láska" nás zachrání,
pokud my sami budeme chtít,
nebo jinak k nám přijdou zase jiní páni,
a na planetě se už dál nebude dát žít.

Proto se té "Boží Lásce" oddejme,
s poctivostí a "Láskou" za lidmi spěchejme,
dokud žijeme máme ještě možnost vše napravit,
a tak sebe a planetu pro budoucnost zachránit.14.11.2011 . . . . 17:21

Mlha

13. listopadu 2011 v 0:05 | Jenda |  Inspirace z procházek

Mlha


Mlha je tu znenadání,
nikdo se jí neubrání,
její kapky dobře znám,
rád si s nimi povídám.

V podvečer když uléhá si,
bývá celá bledá,
ráno až pak probudí se,
pomalu se zvedá.

Její závoj z jemných kapek
na všechno vždy padá,
je-li někdo proti tomu,
ukáže mu záda.

Všechno co ji stojí v cestě,
velmi rychle přikryje,
nedívá se kolem sebe,
zakryje co chce, třeba i nebe.

Objeví se podél vody,
jezírek a rybníků,
na louce se vyspí taky,
nebo ve městě na chodníku.

Někdy bývá hustá,
hubená i tlustá,
průhledná i čirá,
nebo samá díra.

Vždy když se povznáší,
kapky své rozpráší,
a na nich později,
cokoliv roznáší.13.11.2011 . . . . 00:01

Tisíce sluncí

12. listopadu 2011 v 22:30 | Jenda |  Inspirace z procházek

Tisíce sluncí


Tisíce, tisíce sluncí,
je všude kolem nás,
když se zaposloucháme,
uslyšíme jejich vnitřní hlas.

My sami jsme jedním z těchto sluncí,
můžeme vysílat energii Lásky kolem nás,
můžeme přijímat Lásku z centrálního slunce,
a tuhle Lásku potřebným pak rozdávat.

Vše je pro nás již dávno připraveno,
stačí se jen napojit, poprosit a chtít,
Jeho "Lásku" do srdce svého uložit,
a v ostatních pak tuto Lásku opět probudit.

Všichni jsme součástí jednoho slunce,
které tu svítí už miliardy let,
tisíce a tisíce sluncí vytváří tento svět,
některá zanikají a vracejí se zpět.

Až tisíce a tisíce sluncí se rozsvítí,
tak odstraní temnotu a rozzáří se svět,
potom zde už neuvadne žádný nový květ,
nikdo z nás už nebude nikomu nic závidět.

Tisíce, tisíce sluncí,
je všude kolem nás,
zaposlouchejme se prosím,
ať uslyšíme jejich vnitřní hlas.12.11.2011 . . . . 22:30

Den 11.11.2011

12. listopadu 2011 v 21:29 | Jenda |  Ostatní

Den 11.11.2011


Jedinečný den 11.11.2011,
v 11 hodin a 11 minut nikdo není svatý,
každý z nás je s tímto datem spjatý,
mnozí z nás jsou již velmi napjatí.

Co se stane, co přinese a co přijde,
zajímavé je to, co z toho vyjde,
můžeme projít bránou vyšší Lásky,
nebo se ocitnout na samotném dně.

Než postoupíme do vyššího stupně vědomí,
každý sám musí vejít do svého svědomí,
zbavit se negativity a vlastního vězení,
možná, že se pro nás vůbec nic nezmění.

Všechno záleží jen a jen na nás,
zdali my sami budeme tuto změnu chtít,
sami na sobě ji co nejdříve uskutečnit,
nebo budeme i nadále stejným způsobem života žít.

Chystáme se stále na příchod "Nového věku",
čistého vědomí a nového pojetí Lásky,
proč pořád rozebíráme nějaké otázky,
když můžeme už teď začít měnit svůj vlastní svět.

Proto na nic nečekejme a začněme na sobě pracovat hned,
zbavme se všech předsudků a starých vzorců,
vymaňme se z pohodlnosti a vyjetých kolejí,
začněme žít ve skutečné "Lásce, Pravdě a Harmonii !".
12.11.2011 . . . . 21:19

Vnitřní klid

9. listopadu 2011 v 13:46 | Jenda |  Ostatní

Vnitřní klid


Po velmi dlouhé době,
vnímám svůj vnitřní klid,
jen s Tebou můj Bože,
mohu jej v sobě mít.

Vždy když jsi se mnou,
úžasný pocit mám,
nádherné chvíle já,
právě teď prožívám.

Na vlnách Lásky Tvé,
nechám se unášet,
vnitřní klid a harmonii,
na všechny chci přenášet.

Mé srdce je prázdné a čisté,
prozářené Tvým věčným Světlem,
naplněné Tvou všeobjímající Láskou,
plné harmonie, radosti a štěstí.

Tvá Láska nás provází,
už od našeho narození,
jsi to Ty, kdo trpělivě čeká,
zdali se naše srdce v Lásku změní.

Když zavřu oči své,
a pohlédnu do sebe,
vidím jen světlo Tvé,
Lásku a harmonii okolo sebe.

Vnímám svůj vnitřní klid,
Láska z něj vychází,
a ta mě pokaždé,
vyvede z nesnází.8.11.2011 . . . . 13:43

Budoucnost

8. listopadu 2011 v 3:13 | Jenda |  Ostatní

Budoucnost


Prý podle tohoto,
jak budeme dneska žít,
takovou budoucnost,
budeme zítra mít.

Čas se již zrychluje,
nedá se zastavit,
rok se už zkracuje,
začněme v Lásce žít.

Nedejme se prosím,
nikým teď zastrašit,
abychom mohli pak,
radostně v Lásce žít.

Nebuďme závislí,
na tomhle tom světě,
chceme-li příště žít,
na "Nové" planetě.

Zbavme se závisti,
zbavme se zloby,
změňme své myšlení,
nebuďme snoby.

Jedině Láska nás,
může teď zachránit,
záleží na nás jen,
budeme-li to chtít.8.11.2010 . . . . 03:09

Počátek Lásky

8. listopadu 2011 v 2:27 | Jenda |  Ostatní

Počátek Lásky


Je půlnoční hodina,
všichni šli dávno spát,
pro mě den začíná,
říkám ti, mám tě rád.

Nad námi krouží,
dva andělé Lásky,
já po tobě toužím,
a to bez nadsázky.

Vítej teď Lásko má,
v náručí mé,
víš dobře, že nejde mi,
jen o to jediné.

Jsem s tebou šťasten,
lásku svou chci ti dát,
budeš-li sama chtít,
můžem se milovat.

Můžeme tiše snít,
nebo si jen tak hrát,
třeba jít také ven,
hvězdičky počítat.

Teď už se nemusíš,
Lásko má vůbec bát,
za malou chvílinku,
se bude rozednívat.8.11.2011 . . . . 02:23

Spojení s Láskou

8. listopadu 2011 v 1:10 | Jenda |  Inspirace z procházek

Spojení s Láskou


Je to už dlouhý čas,
skryt jsem byl maskou,
čekal a čekal jsem,
na spojení s láskou.

Čekal a čekal jsem,
předlouhé týdny,
až nastal tenhle čas,
a měsíc byl vlídný.

Měsíc dnes vychází,
doběla svítí,
na louce vyrůstá,
půlnoční kvítí.

Kvítí je ze zlata,
v noci se třpytí,
ten kdo jej nalezne,
signál zachytí.

Kdo signál zachytí,
projde mu myslí,
pro lásku druhého,
srdce očístí.

Kdo kvítí utrhne,
nepozná lásku,
a ještě navíc dá,
svůj život v sázku.

Kdo srdce očistí,
skryt byl tou maskou,
třeba i po létech
spojí se s Láskou.


8.11.2011 . . . . 0:57

Jako malé dítě

7. listopadu 2011 v 20:55 | Jenda |  Ostatní

Jako malé dítě


Jako to malé dítě,
chci se jen radovat a smát,
být šťastné a veselé,
a neustále si hrát.

Mít v hlavě krásné sny,
lásky si užívat,
být volný jak ten pták,
stále se usmívat.

Běhat jen po trávě,
na pískovišti si hrát,
v lese na procházce,
se stromy si povídat.

Při krátké chvili,
jít prohánět motýly,
potom se napapat,
a na chvíli jít spát.

Jako to malé dítě,
být na světě rád,
s tátou a mámou,
po obědě si hrát.

Vozit se v kočárku,
zmrzlinu v pohárku,
v puse mít dudánek,
vodu ze studánek.

I když jsme dospělí,
stejně si chceme hrát,
a jako ty malé děti,
všeho si užívat.7.11.2011 . . . . 20:52

Očištění se

7. listopadu 2011 v 13:08 | Jenda |  Ostatní

Očištění se


Zastav se prosím na chvíli,
nahlédni do nitra svého,
zdali máš uvnitř vše čisté,
nebo je tam něco zlého.

Soustřeď se na sebe sama,
vypni mysl, dej ji klid,
ponoř se do nitra svého,
zavři oči, začni snít.

Otevři se prosím Lásce,
nech ji projít, nech ji jít,
aby mohla vstoupit dovnitř,
všechno pěkně pročistit.

Nebraň se a uvolni se,
zůstaň v klidu na chvíli,
uvidíš pak bílé světlo,
jak rozzáří se na míli.

Odevzdej se tomu světlu,
vnímej všechny pocity,
ucítíš jak krásně je ti,
zjistíš, že to nejsi ty.

Světlo tebou prostupuje,
celou bytost očišťuje,
vnímej lásku, radost zas,
ať Láska zůstane v nás.7.11.2011 . . . . 13:05

Vzpomínáni na tebe

6. listopadu 2011 v 16:37 | Jenda |  Inspirace z procházek

Vzpomínání na tebe


Chodím světem stále sám,
v myšlenkách tvé jméno mám,
jméno lásky z dávných časů,
všude vnímám tvoji krásu.

Denně na tě vzpomínám,
v srdci svém tě nosívám,
ráno, ve dne, ba i v noci,
lásku svou ti posílám.

Jsem cesta, po které kráčíš,
jsem život, který žiješ,
jsem Láska, kterou v sobě máš,
jsem radost, kterou prožíváš.

Jsem neustále s tebou,
miluji tě ze všeho nejvíc,
nikdo tě nemiluje více,
tak jako tě miluji Já.

Kamkoli se podíváš,
ve všem spatříš mne,
toho, kdo je láska sama,
toho, kdo tě miluje.

Všude vnímám tvoji vůni,
celou tvoji lásku znám,
ty jsi moje věčná cesta,
a já zase jsem tvůj chrám.


6.11.2011 . . . . 17:35